Predaj bazénov | Bazenoveprislusenstvo.sk

Alkalita do bazénov

Pod pojmom alkalita vody rozumieme súhrn bázických látok rozpustených vo vode, ktoré zabraňujú náhlym výkyvom hodnoty pH a stabilizujú ho. Optimálne by sa mali tieto hodnoty pohybovať v rozmedzí od 80-120 mg/l. Pokiaľ je alkalita vody príliš nízka, má to za následok nízke pH, a tak môže prísť ku korodovaniu kovových súčastí bazénu, dráždeniu očí a pokožky a postupne k zakaleniu vody /zelený zákal/. Naopak, príliš vysoká alkalita má za následok zvýšené pH, ktoré nie je možné v tomto stave znížiť a spôsobuje mliečny zákal vody. Prvé meranie alkality je najvhodnejšie urobiť hneď na začiatku sezóny po napustení vody do bazéna a potom ho len priebežne kontrolovať. Zásaditosť vody je treba zvyšovať opatrne, pretože jej znižovanie je náročný proces. Vyberte si z našej ponuky prípravok alkality do vášho bazéna a uľahčite si údržbu vody hneď od začiatku sezóny.