Predaj bazénov | Bazenoveprislusenstvo.sk

Úprava pH v bazéne

Tak ako všetko, aj úprava vody má svoje pevné pravidlá. Nespoliehajte sa len na mechanické čistenie, je nutné zamerať sa aj na chemickú úpravu vody. Prvým krokom je upravenie hodnoty jej pH. Podľa toho, či je voda v bazéne zásaditá alebo kyslá, je potrebné vhodným prostriedkom na jej úpravu dosiahnuť, aby sa hodnoty pH pohybovali v rozmedzí od 6,8-7,4, pH vyššie ako 7,4 bude mať za následok zvýšenú tvorbu mikróbov /mliečna, zakalená voda/ a znížený účinok akejkoľvek dezinfekcie. Naopak, voda s hodnotami pH nižšími ako 6,8 môže prispievať ku korózii kovových súčastí bazéna či vírivky a často aj k podráždeniu pokožky či slizníc. S našimi prípravkami na úpravu pH vody dosiahnete tie správne hodnoty jednoducho a účinne.