Predaj bazénov a bazénového príslušenstva
Vážení zákazníci,
V súlade s novými nariadeniami ohľadom COVID-19 vybavujeme Vaše objednávky v e-shope v štandardnom režime.
V prípade osobného odberu budú objednávky vydávané len na základe prevedenej platby vopred.
Platba v hotovosti, alebo kartou na výdajnom mieste nie je možná. Vydanie bude prebiehať s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení.
OSOBNÝ ODBER

DINOTEC OXA aktívny kyslík do bazéna 25kg

DINOTEC OXA aktívny kyslík do bazéna 25kg
(obrázky majú len ilustračný charakter)
Bezchlórová chémia.
ID produktu
1000045
43.66 € bez DPH
52.39 €Cena s DPH
Kúpou tovaru získate 5 vernostných bodov.
(recyklačný poplatok je zarátaný v cene)   
Bezchlórová chémia.

Upozornenie!!!

tento produkt v súlade s nariadeniami EÚ 2019/1148, si  môže zakúpiť len odborne spôsobilý zákazník. Na základe tohto je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré nájdete v sekcii Návody a dokumenty - Vyhlásenie zákazníka, ktoré nám pri osobnom odbere odovzdáte.

Pre laickú verejnosť bude v krátkej dobe dostupná koncentrácia 15%.

Aktívny kyslík OXA do bazéna 25 kg bezchlórová chémia - LEN OSOBNÝ ODBER

Tekutý bezchlórový dezinfekčný prípravok na báze roztoku peroxidu vodíka (aktívneho kyslíka) a algicidu. Prípravok je určený na dezinfekciu bazénovej vody a prevenciu výskytu a množenia rias.
Návod na použitie: Pred použitím sa uistite, že hodnota pH vo vašom bazéne je v rozmedzí 7,0- 7,4. Dávkovanie po napustení bazéna čistou vodou: 1000ml/10m3 vody. Po nadávkovaní dbajte na riadnu cirkuláciu vody. Približne po dvoch hodinách je možné bazén používať. Prípravok účinkuje pri kontinuálnom dávkovaní a pri dosiahnutí odporúčanej hodnoty kyslíka.
Dávkovanie pri bežnej prevádzke: Odporúčame dávkovať pomocou automatického dávkovača priamo z prepravného balenia, 0,5- 1l/m3 vody týždenne. Pri vyšších teplotách alebo vyššej záťaži je nutné dávkovanie zvýšiť. Hodnota kyslíka by sa mala nachádzať medzi 30- 60mg/l. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!
Skladovanie: Skladujte v originálnom prepravnom balení, v chlade, suchu a na dobre vetranom mieste. Nádobu neuzatvárajte nepriedušne. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením.
Ďalšie informácie: pred použitím produktu čítajte produktové informácie a bezpečnostný list. Kúpa, vlastníctvo a použitie súkromnými osobami sú limitované zákonom.
Charakter prípravku: kvapalina.
Účel použitia: prípravok na údržbu vody v bazénoch.
Prvá pomoc: Produktom zasiahnutý odev neodkladne zložte.
Pri vdýchnutí: V prípade bezvedomia položte a prepravujte postihnutého v stabilizovanej polohe.
Po kontakte s pokožkou: Ihneď umyte postihnuté miesto mydlom a prúdom vody, dôkladne miesto opláchnite.
Po požití: Vypite veľké množstvo vody a urýchlene sa premiestnite na čerstvý vzduch. Bezodkladne vyhľadajte lekára.
Vplyv na životné prostredie: Trieda ohrozenia vody 3. Prípravok sa nesmie neriedený, alebo nezneutralizovaný likvidovať vylievaním do odpadu, povrchových vôd a kanalizácie.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a zásady ochrany zdravia pri práci. Biocídny prípravok, pred použitím si pozorne prečítajte návod a informácie o výrobku! Obal odovzdajte v predajni. Zákaz opätovného použitia obalu. Použite len na účely, na ktoré je prípravok určený.
H302 škodlivý po požití. H318 spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, a dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné okuliare/ rukavice. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi/ oblastnými/ národnými/ medzinárodnými nariadeniami. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
KÚPA VLASTNÍCTVO A POUŽITIE SÚKROMNÝMI OSOBAMI SÚ LIMITOVANÉ ZÁKONOM.
 

Bazénová chémia tekutá s aktívnym kyslíkom. Bezchlórová chémia do bazéna je vhodná pre všetky typy bazénov a víriviek. Kyslíková bazénová chémia nezapácha po chlóru a zaisťuje dokonale čistú vodu v bazéne.

Určenie:

  • Pre menšie bazény a vírivky
  • Pre vonkajšie aj vnútorné bazény a vírivky

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.